Els Menuts de La Pineda, una guarderia diferent

Els MENUTS DE LA PINEDA pretén donar resposta a les necessitats del petit des del seu naixement i paral•lelament als pares i mares d'aquests petits, ajudant-los en la tasca de ser pares. El Centre obre tot l'any de dilluns a divendres de 7:00h a 18:00h, amb la intenció d'ampliar horari sempre que aparegui una nova realitat.

És un Centre amb 74 places, dirigides a nens/as de zero a tres anys, edat corresponent al Primer Cicle d'Educació Infantil, segons la Llei General d'Ordenació del sistema educatiu de 1990, LOGSE i Parvulari.

 

Centre autoritzat per la Generalitat.

Centre autoritzat per la Generalitat  -  Codi de centre 08071640